Noteikumi Betsafe aprīļa turnīrs

1.Informācija/Priekšvārds

Betsafe aprīļa turnīrs norit no 1. līdz 30.aprīlim un šajos ietvaros (no 1.aprīļa 00:00 īdz 30.aprīļa 23:59) katram dalībniekam ir jāievieto vismaz 15 (piecpadsmit likmes) no jebkura sporta (totalizatoros atrodama piedāvājuma) notikuma un tai pat laikā maksimāli iesniedzamo likmju skaits ir 30 (trīsdesmit). Vienas diennakts (0:00-23:59 pēc Latvijas laika (GMT +2)) laikā maksimāli iesniedzamo likmju skaits ir 2 (divas). Turnīram var pieteikties jebkurā mirklī, kamēr vēl ir iespējams izpildīt visus nosacījumus atbilstoši turnīra nolikumam.

2. Pieteikšanās un dalība turnīrā.

Pieteikties turnīram var tikai reģistrēti BetRespect reģistrēti lietotāji ierakstot savu pietekumu (apstiprinājumu) attiecīgajā foruma sadaļā. Turnīrā var piedalīties tikai BetRespect un Betsafe reģistrēti lietotāji, kuri piekrituši visiem noteikumu punktiem. Potenciālajam dalībniekam, ir jānosūta PM BetRespect ar savu Betsafe lietotājvārdu (nickname). Kā apstiprinājumu tam, ka dalībnieks ir pilntiesīgs turnīra dalībnieks viņš iegūst „Turnīra dalībnieks” statusu. Dalībniekam ir jābūt unikālai IP adresei. Ja no vienas adreses turnīram pieteiksies 2 (divi) vai vairāk dalībnieki, tad abiem tiks pieprasīts pamatojums, lai paskaidrotu kāpēc abi ir no vienas adreses, ja tādi netiks saņemti tad abiem tiks anulētas tiesības piedalīties turnīrā.

3.Likmes

3.1. Likmes noformēšana:
3.1.1. Likmes numurs pēc kārtas Betsafe aprīļa turnīrā, likmju bilance: uzvarētas-atgrieztas-zaudētas un iegūto vienību bilance pirms šīs likmes izdarīšanas 3.1.2. Sporta veids-Valsts un/vai Līga
3.1.3. Notikuma sākums un Notikuma dalībnieki
3.1.3. Likmes izvēle, Koeficients, Bukmeikeru kantoris, Pārliecība (1-10 vienības (units))
3.1.4. Likmes pamatojums: Ja likmē (tās galvenē jeb sākumā un nevis kaut kur tekstā) nebūs pieminēta visa prasītā informācija– likme var tikt anulēta!

3.2. Likmju koeficienti:
3.2.1. Iesniegtās likmes koeficientam ir jābūt ne mazākām par 1.60 un ne lielākam par 3.50. Lielāki koeficienti par 3.50 tiks pielīdzināti 3.50!
3.2.2. Kopš tas ir uzrakstīts to vairs nedrīkst mainīt- tieši tāpat kā reālajā likmju veikšanā.
3.2.3. Koeficientam likme publicēšanas brīdī ir jāsakrīt ar attiecīgā bukmeikeru kantora attiecīga notikuma koeficientu – pretējā gadījumā tas tiks klasificēts kā pārkāpums!
3.2.4. Koeficienti tiek pieņemti tikai no bukmeikera web lapas un nekādā gadījuma no tiem resursiem kas darbojās kā koeficientu apkopojumi!

3.3. Likmes pārliecība/ticamība
Likmes pārliecība/ticamība ir mērāma no 1-10 (1/10 – 10/10) vienībās (units), var ievietot tikai veselus skaitļus (4.2, 3.8 utt. nav pieņemami)
Vidējais vienību (units) skaits turnīra beigās nedrīkst pārsniegt 4.5. Papildus skaidrojums: kopējā ieskaitē tiek skaitītas arī to iesniegto likmju vienības, kuru likmes ir tikušas atgrieztas.

3.4. Likmju veidi
Drīkst izvēlēties: tikai single bets – sistēmas nav atļautas, kā arī nav atļauts likt uz live (in-play) notikumiem.
Uz vienu notikumu var iesniegt TIKAI 1 likmi !!! 
Nedrīkst izvēlēties likmes, kurām ir iespējams cits iznākums nekā uzvarēta, zaudēta vai atgriezta. Drīkst izvēlēties: uz visu, kas nav pretrunā ar noteikumiem.

3.5. Likmes ievietošanas laiks
Likmi var iesniegt ne vēlāk kā 1h pirms notikuma sākuma.

3.6. Likmes notikuma laiks jeb kura datuma topikā likme ir jāiesniedz?
Attiecīgās dienas topikā ir jāiesniedz visi tie notikumi, kuri sākas intervālā no tās dienas 6:00 līdz nākamās dienas 5:59 pēc Latvijas laika (GMT +2)
Likmes jāiesniedz tās dienas topikā pie kuriem notikums ir attiecināms (un nevis tā diena kad jūs rakstat/iesniedzat likmi). Piemēram, ja notikums sākas 15.04. 4:00 tas jāievieto "14.04. Betsafe aprīļa turnīrs" pat ja jūs šo likmi iesniedzat 13.04.

3.7. Likmes pamatojums
Likmes pamatojumam ir jāsatur loģiski argumenti par labu jūsu veiktajai izvēlei. Likmes pamatojums nedrīkst būt tieši tāds pats kā cita dalībnieka iepriekš publicēts pamatojums. Likme nedrīkst būt balstīta tikai uz statistiku un/vai argumentu- notikuma dalībnieks A ir labāks (jābūt labākam utt) par B dalībnieku. Tās kopējais garums ir ne mazāk kā 2 rindkopas (ar 2 rindkopām domāts, ka vēlams aprakstīt abus notikuma dalībniekus), kur katrā ne mazāk par 2 teikumiem.

3.8. Likmes rezultāts Likmes rezultāts ir tieši tāds pats kā attiecīgajā bukmeikeru kantorī. Ja kaut kādu apsvērumu dēļ notikums tiek pārcelts, atcelts vai nebeidzas tam loģiski paredzētajā laikā tad iesniegtajai likmei tiek piešķirts statuss „atgriezta”.

4. Bukmeikeru kantori, kuru likmes drīkst iesniegt Betsafe aprīļa turnīrā:

  • 188BET

5. Punktu skaitīšana

Punktu skaitīšanas sistēmā ir izveidota, lai noteikti objektīvi labāko visos rādītājos vai vairākumā no tiem.

5.1. Vislielāko punktu skaitu var nopelnīt par lielāko procentuālo uzvaru un atgriezto likmju (puse no uzvarētas!) kopsummas pārsvaru pār zaudētajām - tās īpatsvars ir 60% no kopumā iegūstamo punktu skaita. Labākais (visvairāk uzvaru (kopā ar atgrieztajām) pret zaudētajām nopelnījušais iegūst 100% punktus, kas tiek reizināti ar šīs sadaļas īpatsvaru, tas ir 60% kā rezultātā maksimālais punktu skaits ir 60.

Piemērs: Dalībnieks A 26-3, kas sastāda 89.66% uzvaru īpatsvaru pret zaudētajām no kopā iespējamā; Dalībnieks B 23-4 85.19% ; Dalībnieks C 24-6 80%; Dalībnieks D 22-6 78.57%. Tā kā A ir visvairāk tad viņam ir tiek piešķirts max 100% x 60 = 60 punkti. B ir 95.01% no maksimālā un līdz ar to iegūtie punkti ir 95.01%x60=57.00; C 80%x60=48.00; D 78.57%x60=47.14.

5.2. Otro lielāko punktu skaitu var nopelnīt par visvairāk nopelnītajām vienībām (units)- tās īpatsvars ir 30% no kopumā iegūstamo punktu skaita. Labākais (visvairāk „+” nopelnījušais iegūst 100%, kas tiek reizināti ar šīs sadaļas īpatsvaru, tas ir 30% kā rezultātā maksimālais punktu skaits ir 30.

Piemērs: Dalībnieks A +195.96; Dalībnieks B +158.10; Dalībnieks C +162.60 Dalībnieks D +134.40. Tā kā A ir visvairāk tad viņam ir tiek piešķirts max 100% x 30 = 30 punkti. B + skaits ir 80.68% no maksimālā (+195.96) un līdz ar to iegūtie punkti ir 80.68%x50=24.20; C 82.98%x30=24.89; D 68.59%x50=20.57

5.3. Trešo lielāko punktu skaitu var nopelnīt par vislielāko veikto likmju skaitu- tās īpatsvars ir 10% no kopumā iegūstamo punktu skaita. Visvairāk likmju veikušais iegūst 100% punktus, kas tiek reizināti ar šīs sadaļas īpatsvaru, tas ir 10% kā rezultātā maksimālais punktu skaits ir 10.

Piemērs: Dalībnieks A 29 (26-3), kas sastāda 96.67%x10=9.66 no maksimālā likmju skaita; Dalībnieks B 27 (23-4) 90% ; Dalībnieks C 30 (24-6) ir maksimālais likmju skaits un līdz ar to iegūst 100%; Dalībnieks D 28 (22-6) 93.33%. Tā kā C ir visvairāk tad viņam ir tiek piešķirts max 100% x 10 = 10 punkti. A ir 96.67% no maksimālā un līdz ar to iegūtie punkti ir 96.67%x10=9.66; B 90%x10=9.00; D 93.33%x10=9.33.

Kopsavilkums: katram dalībniekam tiek saskaitīti kopā katrā (no trijām) sadaļā iegūtie punkti un visvairāk iegūto punktu īpašnieks kļūst par uzvarētāju. Piemērs: Dalībnieks A pirmajā (visvairāk „+” vienības) ieguva 30 punktus, otrajā (uzvarēto īpatsvars (un 1/2 atgrieztās)pār zaudētajām ieguva 60 punktus un trešajā (veikto likmju skaits) ieguva 9.66 punktus, kas kopsummā viņam dod 99.66 punktus; Dalībnieks B 24.20+57+9=90.20; Dalībnieks C 24.89+48+10=82.89; Dalībnieks D 20.57+47.14+9.33=77.04

Uzskatāmības dēļ tiks atainoti tikai 2 skaitļi aiz komata. Vienādu punktu skaita gadījumā tiks skatīts nākamais skaitlis aiz komata utt., kamēr tiks uzzināts atšķirīgs punktu skaits.

6. Pārkāpumi

6.1. Nepareizi noformēta likme var tikt klasificēta kā zaudēta likme!
6.2. Neatbilstoši ierakstīts koeficients var tikt klasificēts kā zaudēta likme!

7. Citi noteikumi

7.1. Ja kāds no dalībniekiem nespēj izpildīt turnīra minimālos nosacījumus un kāds no viņa rādītājiem ir augstākais jeb tāds no kura tiek ģenerāti pārējo dalībnieku rezultāti, tad viņš un viņa rezultāts tiek izslēgts no turnīra.
7.2. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstīt PM BetRespect
7.3. Šajā turnīrā iesniegtu likmi nedrīkst iesniegt citos turnīros! Tai skaitā arī citos BetRespect foruma turnīros!
7.4. BetRespect komanda patur tiesības anulēt iesniegtu likmi vai izslēgt dalībnieku no turnīra, ja tam par pamatu ir būtisks iemesls (visi iemesli šeit netiks uzskaitīti).
7.5. BetRespect komandai ir tiesības mainīt noteikums turnīra gaitā ja to prasa konkrētā situācija vai tas tiek darīts noteikumu uzlabošanas nolūkos.
7.6. Katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par to ko, kad un kā ir iesniedzis vai pārkāpis saistībā ar iesniegto informāciju.

8. Balvas

8.1. Balvu fonds: 1.vieta- 100 Ls; 2.vieta- 60 Ls; 3.vieta- 40 Ls
8.2. Balvu bonusa veidā Betsafe.com kontā 100% apmērā var saņemt tikai tad, ja vismaz 20% no turnīrā iesniegtajām likmēm ir arī reāli izdarītas no jūsu konta Betsafe.com. Izdarītās likmes izvēlei ir jābūt identiskai ar turnīrā iesniegto likmes izvēli. Izdarītās likmes vērtībai (apjomam) nav nozīmes. Ja netiek Betsafe.com kontā izdarītas likmes vismaz 20% apmērā no turnīrā iesniegtajām likmēm, tad attiecīgās godalgotās vietas ieguvēja balvas apjoms ir 50% apmērā.
8.3. "20% aprēķini": Turnīrā iesniegtas 15 likmes- jūsu Betsafe.com kontā jābūt izdarītām 3 reālām likmēm, 16-20: 4 reālas, 21-25: 5 reālas, 26-30: 6 reālas.
8.4. Balvas saņemšanas kārtība: Balva tiek ieskaitīt kā bonuss jūsu Betsafe kontā. Pēc bonusa saņemšanas bonusa summa ir jāapgroza Betsafe totalizatorā vismaz 3 reizes ar minimālo koeficientu vismaz 1.50 pirms tā ir pieejama izmaksai. Ja jūs pieprasiet izmaksu pirms šī nosacījuma izpildes, jūs atsakāties no bonusa saņemšanas. Bonusā piešķirtos līdzekļus nav iespējams izmantot likmēm mūsu pokera istabā vai kazino.

9. Iesniedzamās likmes šablons (paraugs)
13.likme 10-2 +28.64u
Hokejs-Latvijas čempionāts
05.04.2009 16:00 Liepājas Metalurgs - Dinamo Juniors
Izvēle: Dinamo Juniors (pamatlaiks) 4u 1.80 @ Betsafe
Izvēles pamatojums:


The comment section is restricted to members only.

Jaunākais forumā

Tagad OnLine

We have 7 guests and 0 members online